Wypadek w pracy

Jezeli Miałeś wypadek w pracy skontaktuj się z nami a pomożemy Ci uzyskać najwyższe odszkodowanie szybko i skutecznie.

Każdy pracodawca ma obowiązek stworzenia pracownikowi bezpiecznych warunków pracy.
Pracodawca musi zapewnić pracownikowi materiały i sprzęt, który jest bezpieczny. Obowiązkiem pracodawcy jest także zapewnienie szkoleń, które odpowiednio przygotują do wykonywanej pracy oraz przyczynią się do zmniejszenia ryzyka wypadku podczas jej wykonywania.
Zgodnie z prawem pracownik może ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w pracy, jeżeli doznał uszczerbku na zdrowiu w wyniku:
• narażenia na działanie substancji niebezpiecznych i szkodliwych,
• otrzymania narzędzi, które zagrażają bezpieczeństwu lub nie są sprawne,
• pracy na niebezpiecznej lub wadliwej maszynie,
• podnoszenia przedmiotów, których ciężar przekracza dopuszczalną normę,
• doznania obrażeń w branży budowlanej,
• potknięcia się lub poślizgnięcia na niebezpiecznych powierzchniach lub śmieciach.

Należy pamiętać, iż każdy wypadek musimy zgłosić pracodawcy by został zapisany w Księdze Wypadków (tzn. Accident Book). Warto również zabezpieczyć dowody (zrobić zdjęcia, nagrania) i zebrać dane świadków, a także udać się do lekarza.
Jeżeli uległeś wypadkowi w pracy na terenie Anglii, który wydarzył się w wyniku zaniedbaniapracodawcy, z winy innego pracownika lub w rezultacie wadliwości sprzętu lub maszyny, której używałeś, masz prawo starać się o odszkodowanie zdrowotne.

Polskojęzyczni prawnicy pozostają do Twojej dyspozycji na każdym etapie sprawy.
Specjalizujemy się w odszkodowaniach za wypadki w Anglii. Nasi konsultanci są dostępni 24/h. W celu zgłoszenia wypadku skontaktuj się z nami telefonicznie 02034881838 kom: 07531700400 lub zgłoś wypadek online.